در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگروه تخصصی آتش سوزی

کارگروه تخصصی آتش سوزی

سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای ...

اطلاعیه |

اطلاعات تماس سندیکای بیمه گران ایران

اطلاعات تماس سندیکای بیمه گران ایران

نشانی:تهران، بلوارمیرداماد، خیابان دکترمحمدمصدق، کوچه دوم، شماره شش، طبقه دوم کدپستی: 1918973451 تلفکس:22269792 پایگاه اطلاع رسانی: www.sbi.ir پست الکترونیک:  info@sbi.ir  ...

اطلاعیه |