در حال بارگذاری ...
 • آیین نامه شماره ۱۰۰

  شورای‌عالی بیمه در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه خود، با توجه به قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب ششم شهریور ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۷ قانون ...

  آیین‌نامه شماره ۹۸

  شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان         شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ...

  آیین‌نامه شماره ۹۷

  آیین‌نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه   شورای­عالی بیمه در جلسه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۷ همان ...

  آئین نامه شماره 96

  آیین نامه شماره 96 (آئین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی) در تاریخ 30 آبان ماه 1397 تصویب گردیده و از ابتدای سال 1398 جایگزین آئین نامه شماره 54 و خواهد شد. در این آیین نامه ...

  آیین نامه شماره ۹۴

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات مربوط، ...

  آیین‌نامه شماره ۹۳

  شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 1396/02/10  به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» را مشتمل ...

  آیین نامه شماره ۹۲

  شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه ...

  آیین نامه شماره ۹۱

  شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۱۱.۲۶ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی ...

  آیین نامه شماره ۹۰

  سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۹۴,۰۳.۲۶ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...

  آیین نامه شماره ۸۹

  شورای­عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۱۱.۲۱« آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی ...

  آیین‌نامه شماره ۸۸

  شورای­عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۵، ۴۳، ۵۵ ،۵۹ و ۶۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­ گری، قانون تجارت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به ...

  آیین نامه شماره ۸۷

    شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۳.۲۷، « شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان ...

  آیین نامه شماره ۸۷

    شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۳.۲۷، « شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان ...

  آیین نامه شماره ۸۶

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۲.۳۰، « قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور ...

  آیین نامه شماره ۸۵

  شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت ...

  آیین نامه شماره ۸۴

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲,۰۳.۲۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را ...

  آیین نامه شماره ۸۳

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲، « آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی ...

  آیین نامه شماره ۸۲

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 1392/01/27   « شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای ...

  آیین نامه شماره ۸۱

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد ...

  آیین نامه شماره ۸۰

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در ...

  آیین نامه شماره ۷۹

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ ...

  آیین نامه شماره ۷۸

    شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ...