در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: شاهین فتاحیانی

   

  اعضای کارگروه:

   

  منصور نقیبی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه البرز)
  علیرضا منافی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه امید)
  احمد امامی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ایران معین)
  شاهین فتاحیانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ایران)
  مهدی ایرانی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آرمان)
  مهدی کرابی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسماری)
  فرشاد وحیدپور عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه آسیا)
  روح اله حیدری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پارسیان)
  جمشید نظری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه پاسارگاد)
  شهرداد عزت دوست عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تجارت نو)
  رضا جمالی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه تعاون)
  مهران شیرخدائی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حافظ)
  علیرضا هاشمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه حکمت صبا)
  مهدیه نعیم حسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دانا)
  سید محمد جعفر علایی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه دی)
  مهدی ملکی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه رازی)
  هومن صبوحی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه زندگی خاورمیانه)
  الهه ادریسی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سامان)
  جابر توان عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سرمد)
  اعظم حاجی زاده عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه سینا)
  نیلوفر نادری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کارآفرین)
  محمدرضا مومنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه کوثر)
  شهروز مجیدی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ما)
  الهام محسنی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه متحد قشم)
  شبنم شفیع ها عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه معلم)
  میثم میرزازاده عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه ملت)
  فاطمه کاظمی عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه میهن)
  محمد حسن اسکندری عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بیمه نوین)
  قاسم مهرانی راد عضو کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 27 اردیبهشت ماه 1399