در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه روابط عمومی و تبلیغات که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: داود شکری

   

  اعضای کارگروه:

   

  ناصر لقائی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  نصرت اله محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه البرز)
  طاهره عالم باقری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه امید)
  حامد هاتفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران معین)
  سید علیرضا سادات میر عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ایران)
  ایمان ایزدی مقدم عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آرمان)
  راضیه تاجیک عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسماری)
  محمد مظفر خرمی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه آسیا)
  افشین نوری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پارسیان)
  عبدالوهاب جاذبی مقدم عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه پاسارگاد)
  محمد صاحب بیانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه تجارت نو)
  مهکامه عبدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حافظ)
  احسان طایفی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه حکمت صبا)
  مجید ملازاده قمی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دانا)
  سید فرید میر موسوی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه دی)
  سمیه محمدی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه رازی)
  مریم زمردیان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سامان)
  احمدرضا تهرانی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سرمد)
  محمود سلطان آبادی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه سینا)
  میگل پارسا عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کارآفرین)
  احمدرضا عصاری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه کوثر)
  داود شکری عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ما)
  فاطمه عابدینی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متحد قشم)
  دامون ترابی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه متقابل کیش)
  آزاده هراتی زاده عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه معلم)
  مهدی جمشیدیان عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه ملت)
  کریم همتی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه میهن)
  مهدی شمسایی ظفرقندی عضو کارگروه روابط عمومی (بیمه نوین)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 27 اردیبهشت ماه 1399