در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتومبیل که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: علی اصغر عنایت

   

  اعضای کارگروه:

   

  محمدرضا توکلی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه البرز)
  مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه امید)
  رضا رزقی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران معین)
  جهانگیر کرمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران)
  اسماعیل فلاحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آرمان)
  صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسماری)
  محمود مهربان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  محمد تقی فضل هاشمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  علی اصغر عنایت عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پارسیان)
  جعفر سلطانی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پارسیان)
  آرش ورشوکار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پاسارگاد)
  عباس آقابراری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تجارت نو)
  مصطفی زحمتی پاک عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تعاون)
  فرزین افشار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه توسعه)
  داود جوادی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حافظ)
  عذری نجفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حکمت صبا)
  علیرضا ضیایی پور عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دانا)
  محمد علی رجبی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دی)
  علی صیف زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه رازی)
  مهرداد اباذریان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سامان)
  طاهره گمار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سرمد)
  رسول صالحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سینا)
  اروج گروسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کارآفرین)
  مسعود یوسفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کوثر)
  امیر کهن عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ما)
  سیاوش کمندی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه معلم)
  مصطفی ملکی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ملت)
  سید محمدتقی آرام فر عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه نوین)
  داود میرشکاری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی:1 مهر 1400