در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.
  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.
  از جمله در رشته آتش سوزی که اعضای آن عبارتند از:
   
   
  دبیرکارگروه: علیرضا مقرب
   
   
  اعضای کارگروه:

   

   

  علیرضا مقرب عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه البرز)
  علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه امید)
  سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران معین)
  سید مهران صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ایران)
  میثم ذوالفقارزاده کرمانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آرمان)
  صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسماری)
  اکبر مشتاقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه آسیا)
  لیلا مشکانی فراهانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پارسیان)
  مصطفی رجب بلوکات عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه پاسارگاد)
  محمدرضا کیهان عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تجارت نو)
  حسن پوراسکندری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه تعاون)
  رجبعلی سلیمانی نژاد عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حافظ)
  حمیرا اخوت عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه حکمت صبا)
  اسماعیل عتیقه فروش عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دانا)
  الهه صادقی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه دی)
  رضا بیگدلی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه رازی)
  فریبا نقی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سامان)
  حسین قربانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه سرمد)
  محمود کاظمی طامه عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کارآفرین)
  حسن سماک امانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه کوثر)
  سید مهران انوری عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ما)
  محمدرضا محمودی حسینی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه معلم)
  پریا الوندی پور عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه ملت)
  سمیه سلطانی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه میهن)
  بهاره رحیمی عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (بیمه نوین)
  حسن معینیان

  عضو کارگروه بیمه آتش سوزی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   
   
  * تاریخ بروزرسانی: 27 اردیبهشت ماه 1399