در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۹۴

آیین نامه شماره ۹۴

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات مربوط، در جلسه مورخ 1396/05/29 «مقررات تعیین حق ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۹۵

آیین نامه شماره ۹۵

    آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک   ...

قوانین و مقررات |

آیین‌نامه شماره ۹۳

آیین‌نامه شماره ۹۳

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۳ تبصره به شرح ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۹۲

آیین نامه شماره ۹۲

شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» را مشتمل ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۹۱

آیین نامه شماره ۹۱

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۱۱.۲۶ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی » را مشتمل ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۹۰

آیین نامه شماره ۹۰

سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۹۴,۰۳.۲۶ در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۹

آیین نامه شماره ۸۹

شورای­عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۱۱.۲۱« آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی ...

قوانین و مقررات |

آیین‌نامه شماره ۸۸

آیین‌نامه شماره ۸۸

شورای­عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ و در اجرای مواد ۵، ۴۳، ۵۵ ،۵۹ و ۶۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­ گری، قانون تجارت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین­ نامه اجرایی آن و ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۷

آیین نامه شماره ۸۷

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۳.۲۷، « شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی» ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۷

آیین نامه شماره ۸۷

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۳.۲۷، « شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی» ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۶

آیین نامه شماره ۸۶

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۲.۳۰، « قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی» را مشتمل بر ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۵

آیین نامه شماره ۸۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای» را مشتمل بر ۲۰ ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۴

آیین نامه شماره ۸۴

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲,۰۳.۲۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۹ تبصره به شرح ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۳

آیین نامه شماره ۸۳

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲، « آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۲

آیین نامه شماره ۸۲

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 1392/01/27   « شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان » ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۱

آیین نامه شماره ۸۱

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوط در قانون اجرای سیاست‌های ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۰

آیین نامه شماره ۸۰

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۷۹

آیین نامه شماره ۷۹

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۷۸

آیین نامه شماره ۷۸

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1391/09/28  ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره 1 الی 80

آیین نامه شماره 1 الی 80

آیین نامه های شورایعالی بیمه   آیین نامه شماره 1 آیین نامه شماره 2 آیین نامه شماره 3

قوانین و مقررات |