در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آیین نامه شماره ۸۵

آیین نامه شماره ۸۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای» را مشتمل بر ۲۰ ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۴

آیین نامه شماره ۸۴

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲,۰۳.۲۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۹ تبصره به شرح ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۳

آیین نامه شماره ۸۳

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲، « آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۲

آیین نامه شماره ۸۲

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 1392/01/27   « شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان » ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۱

آیین نامه شماره ۸۱

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوط در قانون اجرای سیاست‌های ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۸۰

آیین نامه شماره ۸۰

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۷۹

آیین نامه شماره ۷۹

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره ۷۸

آیین نامه شماره ۷۸

  شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1391/09/28  ...

قوانین و مقررات |

آیین نامه شماره 1 الی 80

آیین نامه شماره 1 الی 80

آیین نامه های شورایعالی بیمه   آیین نامه شماره 1 آیین نامه شماره 2 آیین نامه شماره 3

قوانین و مقررات |

« ۱  ۲
۹ از ۲۱ نتیجه
۲ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰