در حال بارگذاری ...
 • اعضای کارگروه تخصصی درمان سندیکای بیمه گران ایران

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته درمان که اعضای آن عبارتند از:

   

   

  شرکت نام نام خانوادگی سمت در شرکت
  البرز حمید جهاندیده رئیس مجتمع تخصصی بیمه‌های اشخاص
  امید علی  باقری سرپرست اداره بیمه های درمان
  ایران محمد حسن اناری سرپرست اداره کل بیمه های اشخاص
  ایران معین احد رحیم زاده مدیر بیمه های اشخاص
  آرمان عبدالرضا طباطبایی قمی مدیر بیمه های درمان
  آسماری هیلدا حسن پور رئیس اداره خسارت درمان
  آسماری مریم ناطقی سرپرست اداره صدور درمان
  آسیا سید احمد  حسینی مدیر بیمه های درمان
  پارسیان علیرضا میرزای گلپایگانی مدیر بیمه های درمان
  پاسارگاد قاسم ناهید معاون مدیر بیمه های عمر و تامین آتیه
  تجارت نو منا عروجی مدیر بیمه های اشخاص
  تعاون مسعود همتی گل سفیدی مدیر بیمه های اشخاص
  حافظ جواد کمشی رییس اداره خسارت اشخاص
  حکمت صبا اکرم خواجه زاده معاون مدیریت بیمه های اشخاص
  دانا محمدحسن تدینی  
  دی سجاد  رامندی مدیر بیمه های اشخاص
  رازی سعید بیژنی مدیر بیمه های اشخاص
  سامان فرهاد  اسکندری مدیر درمان
  سرمد اکبر رواقی اردبیلی مدیر بیمه های اشخاص
  سینا مرجانه  صابری  مدیر بیمه های درمان
  کارآفرین ساره علوی مدیریت بیمه های اشخاص
  کوثر محمد حسین سلطانی مدیر درمان
  ما سید محمدرضا  نوربها مدیر خسارت بیمه های اشخاص
  معلم زهرا  زندی مدیر درمان
  میهن علی اکبر پیک آزادی مدیر بیمه های درمان 
  نوین محسن حسینی مدیر بیمه های اشخاص گروهی
  مطالب مرتبط

  روزنامه مردم سالاری

تشدید نظارت شرکت‌های بیمه بر پرداخت خسارت درمان
  روزنامه مردم سالاری

  تشدید نظارت شرکت‌های بیمه بر پرداخت خسارت درمان

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از طرح مشترک شرکت‌های بیمه برای تشدید نظارت بر بیمه‌های تکمیلی درمان خبر داد تا با این شیوه 1500 میلیارد ریال در پرداخت خسارت شرکت‌ها در این رشته صرفه جویی شود.

  |

  نظرات کاربران