در حال بارگذاری ...
 • پیشنهاد دبیرکل سندیکا درخصوص تدوین آئین نامه بازاریابی

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به توسعه فعالیت های بازاریابی به شکلهای مختلف در صنعت بیمه برلزوم تدوین آئین نامه بازاریابی تاکید کرد.

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به توسعه فعالیت های بازاریابی به شکلهای مختلف در صنعت بیمه برلزوم تدوین آئین نامه بازاریابی تاکید کرد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، سیدمحمدعلیپور در شورای عمومی سندیکا با ارائه گزارشی از بررسی های کارشناسی صورت گرفته در موضوع بازاریابی آنلاین و فعالیت استارتاپ های بیمه ای، بیان داشت: هم اکنون در خصوص فعالیت های بازاریابی در صنعت بیمه ابهاماتی وجود دارد که پیشنهاد می شود آئین نامه جامع بازاریابی تهیه و در سه بخش بازاریابهای نمایندگان، بازاریابهای مستقیم برای شرکتهای بیمه بعنوان جایگزین آیین نامه 54 و بازاریابی آنلاین ضوابط لازم تدوین شود.

  وی با اشاره بر لزوم توسعه و حمایت از فروش برخط محصولات بیمه ای و فعالیت استارتاپ ها گفت: در یکسال و نیم گذشته کار کارشناسی لازم در خصوص بازاریابی آنلاین در سندیکا انجام شد و نظر سندیکا در سال گذشته برای بیمه مرکزی ارسال شد. پس از اعلام نظر سندیکا دستورالعملی برای شرکتهای بیمه ارسال شد که بخشی از نظرات سندیکا در آن لحاظ شده بود که کافی بنظر نمی رسد.

  علیپور افزود: اینکه فعالیت این کسب و کارهای نوپا ساماندهی شود اجتناب ناپذیر است. بیمه گری فعالیتی فاخر محسوب می شود و فروش بیمه و خصوصاً توسعه و نفوذ بیمه بر پایه اعتماد مردم است. بخش فروش بعنوان پل ارتباطی با مردم باید شان صنعت و اعتمادمردم  را حفظ کند. در حوزه نمایندگی ها ما تاکیدداریم که نماینده فروش باید آگاهی فنی داشته باشد و در فروش به ماهیت فنی محصول بیمه ای توجه کند، پس لازم است برای فعالیت بازاریابان هم تمهیداتی اندیشیده شود. با توجه به تحولات سالهای اخیر و رشد روزافزون فناوری اطلاعات و استقبال مردم از آن ، فعالیت های حاضر در حوزه فروش و بازاریابی آنلاین از حساسیت بیشتری برخوردار است.

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در ادامه با تشریح مدلهای مختلف مطرح برای ساماندهی فعالیت استارتاپ ها گفت: یک مدل مورد تایید آن است که یک استارتاپ روی فروش یک محصول با تمام شرکت ها همکاری کند و یا با یک شرکت و فروش تمام محصولات آن شرکت همکاری داشته باشد. سامانه اینترنتی آن استارتاپ هم از نهاد ذیربط مجوز دریافت نماید و محتوای آن سامانه نیز توسط بیمه مرکزی نظارت شود.
  مطالب مرتبط

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: 

بدهی سایپا به شرکت ها بیش از سود سالیانه صنعت بیمه است 
  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران:

  بدهی سایپا به شرکت ها بیش از سود سالیانه صنعت بیمه است 

  دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با از عدم پرداخت بدهی توسط سایپا به شرکت های بیمه ابراز تاسف کرد و گفت: بدهی سایپا به شرکت ها بیش از سود سالیانه صنعت بیمه است. سود شرکتهای بیمه در سال گذشته 850 میلیارد تومان بوده است در حالی که رقم بدهی سایپا به صنعت بیمه بیش از 1000 میلیارد تومان ...

  |

  علیپور: شوراهای هماهنگی استانی در حوادث نوروز نقش خود را به خوبی ایفا کردند

  علیپور: شوراهای هماهنگی استانی در حوادث نوروز نقش خود را به خوبی ایفا کردند

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از شرکت های بیمه خواست تا برای کاهش آلام مردم در حادثه سیل اخیر تلاش بیشتری کنند و گفت: شوراهای هماهنگی استانی در حوادث نوروز نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

  |

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است که توسط شورای عمومی برای دو سال انتخاب می شود و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض می گردد، انجام می دهد. ...

  |

  نظرات کاربران