در حال بارگذاری ...
 •  انتخاب صفرزاده بعنوان رئیس شورای هماهنگی معاونان فنی

  با نظر معاون فنی شرکتهای بیمه، احمدصفرزاده بعنوان رئیس و دکتر سیدمجتبی عطری بعنوان نایب رئیس شورای معاونان فنی انتخاب شدند.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در نشست شورای هماهنگی معاونان فنی شرکتهای بیمه که به میزبانی شرکت بیمه رازی برگزار شد، احمد صفرزاده معاون فنی بیمه ایران  با اجماع اعضا بعنوان رئیس این شورا برگزیده شد.
  بر اساس این گزارش در ادامه جلسه معاونان فنی، موضوع انتخاب نایب رئیس به رای گذاشته شد که از بین پنج کاندیدای این سمت؛ دکتر سیدمجتبی عطری معاون فنی بیمه دانا با کسب اکثریت آرا بعنوان نایب رئیس شورای هماهنگی معاونان فنی انتخاب شد.

   
  نظرات کاربران