در حال بارگذاری ...
 • نشست شورای هماهنگی معاونان فنی صنعت بیمه در بیمه رازی برگزار شد

  اولین نشست شورای هماهنگی معاونان فنی صنعت بیمه در سال جاری با حضور دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ، دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی و معاونان فنی شرکتهای بیمه کشور در محل شرکت بیمه رازی برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران ؛ در این جلسه که با حضور بیش از سی نفر از معاونان فنی  شرکتهای برگزار شد ، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون رئوس برنامه های سال ۱۴۰۰ شورای هماهنگی ، گزارش کمیته های پنج گانه بازنگری آیین نامه های منتخب شورای عالی بیمه و برنامه ادامه کار این کمیته ها بررسی شد.

  در این نشست دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اثرات مثبت اجرای دستورالعمل  مناقصات بیمه ای در بهبود فضای کسب و کار  صنعت بیمه خاطرنشان ساخت اقدامات شورای معاونان فنی در بازنگری آئین نامه ها از خدمات ماندگار این شورا و اثرگذار برآینده صنعت بیمه خواهد بود.

  در ادامه این جلسه حسن دهگاهی معاون سندیکای بیمه گران ایران نیز با ارائه گزارشی از اقدامات کمیته های پنج گانه بازنگری آیین نامه های منتخب شورای عالی بیمه خاطرنشان ساخت کار این کمیته ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.  
  نظرات کاربران