در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء ...

  تعرفه های دندانپزشکی سال 1401

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، دکترکریمی دبیرکل سندیکا تعرفه های دندانپزشکی سال 1401 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد. تعرفه های دندانپزشکی سال ...

 • کمیسیون حقوقی

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.
  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون حقوقی است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

   

  سعید افشاری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  رسول آریان پور، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  وحید عزیززاده، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  عباس لطفی مقدم، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  فرشید پورکاویان، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

   

  دبیر: حسن دهگاهی

   
  نظرات کاربران