در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون حقوقی

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.
  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون حقوقی است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

   

  دکتر نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو (رئیس)،

  دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا،

  دکتر سعید افشاری مدیرعامل بیمه توسعه،

  دکتر عباس لطفی مقدم مدیر حقوقی بیمه دانا،

  دکتر وحید عزیززاده معاون فنی و حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی

   

  دبیر: حسن دهگاهی

   
  نظرات کاربران