در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء ...

  تعرفه های دندانپزشکی سال 1401

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، دکترکریمی دبیرکل سندیکا تعرفه های دندانپزشکی سال 1401 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد. تعرفه های دندانپزشکی سال ...

 • کمیسیون سرمایه گذاری

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون سرمایه گذاری است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

  اسماعیل دلفراز، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  رضا جعفری، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  مهدی قمصریان، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  نیما مومنی زاده، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  بهروز قزلباش، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

   

  دبیر: محمد محسن طباخها
  نظرات کاربران