در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون سرمایه گذاری

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون سرمایه گذاری است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

  دکتر اسماعیل دلفراز مدیرعامل بیمه ملت(رئیس)

  دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا،

  دکتر کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان،

  دکتر مجتبی کاتب رییس هیئت مدیره بیمه سرمد،

  دکتر رضا مصطفوی مدیرعامل بیمه میهن

   

   

  دبیر: مهندس حسین اولیاء
  نظرات کاربران