در حال بارگذاری ...
 • تماس تلفنی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان آذربایجان غربی در پی وقوع زلزله خوی

  در روز وقوع حادثه زمین لرزه شهرستان خوی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی در مورد رسیدگی فوری به بیمه گذاران ...

 • کمیسیون سرمایه گذاری

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون سرمایه گذاری است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

  اسماعیل دلفراز، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  رضا جعفری، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  مهدی قمصریان، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  نیما مومنی زاده، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  بهروز قزلباش، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

   

  دبیر: محمد محسن طباخها
  نظرات کاربران