در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء ...

  تعرفه های دندانپزشکی سال 1401

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، دکترکریمی دبیرکل سندیکا تعرفه های دندانپزشکی سال 1401 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد. تعرفه های دندانپزشکی سال ...

 • کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

   سیدمجید بختیاری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  یعقوب رشنوادی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

   جلال سلطانی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  مجید قلی پور، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  مهدی نوروزی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  دبیر: محمد محسن طباخها
  نظرات کاربران