در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

   سیدمجید بختیاری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  یعقوب رشنوادی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

   جلال سلطانی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  مجید قلی پور، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  مهدی نوروزی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران

  دبیر: محمد محسن طباخها
  نظرات کاربران