در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

   سیدمجید بختیاری مدیرعامل بیمه ایران،

  احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان،

  دکتر جلال سلطانی مدیرعامل بیمه حافظ،

  مهدی مهدوی قائم مقام بیمه سرمد

  مهدی نوروزی مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه

   

  دبیر: حسین اولیاء
  نظرات کاربران