در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی حقوقی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه حقوقی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: جناب آقای عباس لطفی مقدم (بیمه دانا)

   

  دبیر دوم کارگروه : 

   

  اعضای کارگروه:

   

  سرکار خانم مریم کاویانی فر عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران)
  جناب آقای بابک نظری عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسیا)
  جناب آقای منصور ده نمکی عضو کارگروه حقوقی (بیمه البرز)
  جناب آقای جلال شاکری بهادر عضو کارگروه حقوقی (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم حکیمه انصاری رامندی عضو کارگروه حقوقی (بیمه رازی)
  جناب آقای سیامک علائی عضو کارگروه حقوقی (بیمه توسعه)
  سرکار خانم سپیده طوسی فر عضو کارگروه حقوقی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای صادق درویشی عضو کارگروه حقوقی (بیمه سینا)
  جناب آقای علیرضا تحریری نیا عضو کارگروه حقوقی ( بیمه ملت)
  جناب آقای محمد علی کشاورز عضو کارگروه حقوقی ( بیمه امید)
  سرکار خانم فاطمه امیری عضو کارگروه حقوقی ( بیمه حافظ)
  جناب آقای محمد آهنی عضو کارگروه حقوقی ( بیمه دی)
  جناب آقای فرهاد معزی عضو کارگروه حقوقی (بیمه سامان)
  جناب آقای امیر صادق رحمانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه اتکایی ایران معین)
  جناب آقای اشکان عسگری مهرآبادی عضو کارگروه حقوقی (بیمه نوین)
  سرکار خانم آسیه مسعود نیا عضو کارگروه حقوقی (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم پروین محمدی دینانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه معلم)
  جناب آقای امیر دهباشی عضو کارگروه حقوقی (بیمه میهن)
  جناب آقای داوود کرمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه کوثر)
  جناب آقای محمد حسن امینی عضو کارگروه حقوقی (بیمه ما)
  جناب آقای عسگر معزی عضو کارگروه حقوقی (بیمه آرمان)
  سرکار خانم فتانه زارعی عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسماری)
  جناب آقای محمد صالح چیتگران عضو کارگروه حقوقی (بیمه تعاون)
  جناب آقای اشکان مستجابی عضو کارگروه حقوقی (بیمه سرمد)
  جناب آقای امید ملا کریمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای محمد قهرمانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای حسین سوهانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  سرکار خانم ماندانا حیدری عضو کارگروه حقوقی (بیمه متحد قشم)
  جناب آقای علی خوشکام عضو کارگروه حقوقی (صندوق تامین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 18 اردیبهشت  1402
  نظرات کاربران