در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی حقوقی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه حقوقی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: عباس لطفی مقدم

   

  اعضای کارگروه:

   

  سید حسن نبوی عضو کارگروه حقوقی (بیمه البرز)
  امیر برابری عضو کارگروه حقوقی (بیمه امید)
  سید رضا کمالی سیدبیگلو عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران معین)
  فرشید پورکاویان عضو کارگروه حقوقی (بیمه ایران)
  زهرا سپار عضو کارگروه حقوقی (بیمه آرمان)
  اشکان مستجابی عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسماری)
  احمد جهاندیده عضو کارگروه حقوقی (بیمه آسیا)
  جلال شاکری بهادر عضو کارگروه حقوقی (بیمه پارسیان)
  سید محمد حجتی عضو کارگروه حقوقی (بیمه پاسارگاد)
  امید ملا کریمی عضو کارگروه حقوقی (بیمه تجارت نو)
  سحر نوری خانقاه عضو کارگروه حقوقی (بیمه تعاون)
  منصور میانسری عضو کارگروه حقوقی (بیمه حکمت صبا)
  عباس لطفی مقدم عضو کارگروه حقوقی (بیمه دانا)
  اشکان مستجابی عضو کارگروه حقوقی (بیمه دی)
  حکیمه انصاری رامندی عضو کارگروه حقوقی (بیمه رازی)
  حسین سوهانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه زندگی خاورمیانه)
  فرهاد معزی عضو کارگروه حقوقی (بیمه سامان)
  مصطفی عزالدین عضو کارگروه حقوقی (بیمه سرمد)
  محمدرضا نورنژاد عضو کارگروه حقوقی (بیمه سینا)
  عذرا دادرس جوان عضو کارگروه حقوقی (بیمه کارآفرین)
  سعداله فغان نژاد عضو کارگروه حقوقی (بیمه کوثر)
  علی علیزاده عضو کارگروه حقوقی (بیمه ما)
  ماندانا حیدری عضو کارگروه حقوقی (بیمه متحد قشم)
  پروین محمدی دینانی عضو کارگروه حقوقی (بیمه معلم)
  سعید مصباح عضو کارگروه حقوقی (بیمه ملت)
  مهدی احمدی عضو کارگروه حقوقی (بیمه میهن)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 27 اردیبهشت ماه 1399
  نظرات کاربران