در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

  از جمله در رشته بیمه های مسئولیت که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: سرکار خانم مهرنوش نجابتی (بیمه پاسارگاد)

   

  دبیر دوم کارگروه: سرکار خانم عسل اشتری (بیمه تعاون)

   

   

  اعضای کارگروه:

  جناب آقای سید مجید غضنفری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران)
  جناب آقای مسعود مومن زاده نائینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسیا)
  جناب آقای محمد رضا معینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه البرز)
  جناب آقای سید مسعود حسینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دانا)
  جناب آقای علی گنجی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم شهرزاد حقگذار شهیدی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه رازی)
  سرکار خانم نسیم صالحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه توسعه)
  جناب آقای سام نصراللهی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای محمد رضا پازرئی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سینا)
  جناب آقای مجید حسن پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ملت)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه امید)
  جناب آقای سعید طاهری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حافظ)
  سرکار خانم هنگامه بخشی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دی)
  جناب آقای علی صرفی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سامان)
  جناب آقای سید مجتبی ملکوتی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه اتکایی ایران معین)
  جناب آقای محمد رضا بابایی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه نوین)
  جناب آقای بهروز طیار عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه معلم)
  جناب آقای جواد احسانی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه میهن)
  جناب آقای محمد مهدی فتاحیان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کوثر)
  جناب آقای محمد مهدی فتاحی خواه عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ما)
  سرکار خانم مهدیه السادات میر هاشمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آرمان)
  جناب آقای مصطفی نیکو گفتار عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسماری)
  سرکار خانم شقایق حسین پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سرمد)
  جناب آقای علی فتحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای افشین اشعر عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حکمت صبا)
  سرکار خانم مهگل مهبادی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه اتکایی آوای پارس)

   

  * تاریخ بروزرسانی:26  تیر  1402
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران