در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

  از جمله در رشته بیمه های مسئولیت که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: جناب آقای مسعود حسینی (بیمه دانا)

   

  دبیر دوم کارگروه: جناب آقای مجید حسین پور (بیمه ملت)

   

   

  اعضای کارگروه:

  جناب آقای مجید رحمتی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ایران)
  جناب آقای مسعود مومن زاده نائینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسیا)
  جناب آقای عزیز مهریاری لیما عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه البرز)
  جناب آقای سید مسعود حسینی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دانا)
  جناب آقای علی گنجی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه پارسیان)
  سرکار خانم شهرزاد حقگذار شهیدی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه رازی)
  سرکار خانم نسیم صالحی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه توسعه)
  جناب آقای سام نصراللهی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای مرتضی حاجوی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سینا)
  جناب آقای مجید حسن پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ملت)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه امید)
  جناب آقای سعید طاهری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حافظ)
  جناب آقای احد رحیم زاده عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه دی)
  جناب آقای علی صرفی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سامان)
  جناب آقای سید مجتبی ملکوتی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه اتکایی ایران معین)
  سرکار خانم عسل اشتری عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه نوین)
  جناب آقای بهروز طیار عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه معلم)
  جناب آقای رضا احمدی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه میهن)
  جناب آقای محمد مهدی فتاحیان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه کوثر)
  جناب آقای محمد مهدی فتاحی خواه عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه ما)
  سرکار خانم مهدیه السادات میر هاشمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آرمان)
  جناب آقای پیمان پارسا عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه آسماری)
  سرکار خانم شقایق حسین پور عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه سرمد)
  جناب آقای سید محمد تقی آرام فر عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای افشین اشعر عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه حکمت صبا)
  سرکار خانم مهگل مهبادی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه اتکایی آوای پارس)
  جناب آقای علیرضا کاظمی عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه اتکایی تهران رواک)
  سرکار خانم راضیه آقازاده وایقان عضو کارگروه بیمه های مسئولیت (بیمه اتکایی رایا)

   

  * تاریخ بروزرسانی:12  تیر   1403
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران