در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی مالی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.

   

  از جمله در حوزه مالی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه مالی:جناب آقای عبدالمجید رافع حق نژاد (بیمه کارآفرین)

   

  دبیر دوم کارگروه: 

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای علی حسین طهماسبی عضو کارگروه مالی (بیمه ایران)
  جناب آقای ابراهیم محمودی عضو کارگروه مالی (بیمه آسیا)
  جناب آقای امیر غلامحسین باغبانی عضو کارگروه مالی (بیمه البرز)
  جناب آقای محمود بهرامی عضو کارگروه مالی (بیمه دانا)
  سرکار خانم فرزانه اسمعیلی جعفرزاده عضو کارگروه مالی (بیمه رازی)
  جناب آقای امید مجد عضو کارگروه مالی (بیمه توسعه)
  جناب آقای حسین دربانیان عضو کارگروه مالی (بیمه سینا)
  جناب آقای داوود حسین پور عضو کارگروه مالی (بیمه ملت)
  جناب آقای حامد خدامرادی عضو کارگروه مالی (بیمه امید)
  سرکار خانم زهرا محمدی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حافظ)
  جناب آقای محمد عبدالعظیمی عضو کارگروه مالی (بیمه دی)
  جناب اقای فرهاد برخی عضو کارگروه مالی (بیمه سامان)
  جناب آقای حسین بنانج عضو کارگروه مالی (بیمه ایران معین)
  سرکار خانم شقایق دیلمی پور عضو کارگروه مالی (بیمه نوین)
  سرکار خانم فاطمه سبحانی عضو کارگروه مالی (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای محمود خانی اوشانی عضو کارگروه مالی (بیمه معلم)
  جناب آقای مهدی هوشنگی عضو کارگروه مالی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  جناب آقای مصطفی مقصودی عضو کارگروه مالی (بیمه کوثر)
  سرکار خانم مهری ضیاء خدادادیان عضو کارگروه مالی (بیمه ما)
  جناب آقای رضا زارعی عضو کارگروه مالی (بیمه آرمان)
  جناب آقای حامد دهبد عضو کارگروه مالی (بیمه آسماری)
  جناب آقای مسلم اسدی عضو کارگروه مالی (بیمه تعاون)
  جناب آقای امیر حسن کرمی عضو کارگروه مالی (بیمه سرمد)
  جناب آقای ابوالقاسم احسانی نیا عضو کارگروه مالی (بیمه تجارت نو)
  جناب آقای محمد قلی پور عضو کارگروه مالی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای حمید دادپوری عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی خاور میانه)
  جناب آقای مسعود یاوری عضو کارگروه مالی (بیمه متحد قشم)
  سرکار خانم فروغ عباسیان عضو کارگروه مالی (بیمه متقابل کیش)
  جناب آقای علی اصغر اخوان عضو کارگروه مالی (بیمه اتکایی امین)
  جناب آقای بهروز ابراهیم زاده رحیملو عضو کارگروه مالی (صندوق تامین خسارت های بدنی)
  سرکار خانم سمیه ادهمی عضو کارگروه مالی (بیمه زندگی باران)
  سرکار خانم مریم فرزادی نیا عضو کارگروه مالی ( بیمه اتکایی سامان)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 10 مرداد  1401
  نظرات کاربران