در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه:بهمن سوری

   

  اعضای کارگروه:

   

  حمید جولائی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه البرز)
  ضیاءالدین صادقیان عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه امید)
  اسد اسدی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران معین)
  حسین روحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ایران)
  امیرمحمد ملیانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آرمان)
  بهمن سوری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسماری)
  احمد صحرانورد عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه آسیا)
  ناصر اشرفی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پارسیان)
  فرهاد مصفا عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه پاسارگاد)
  فرزانه سلیمانی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تجارت نو)
  مریم قندور عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه تعاون)
  حامد فرشباف عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حافظ)
  محمد اسماعیل قزوهی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه حکمت صبا)
  یداله عبدالمالکی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دانا)
  یاسر فرهی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه دی)
  فریدون کاظمی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه رازی)
  محمدرضا صدوقی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه زندگی خاورمیانه)
  مختار ناصری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سامان)
  حمیدرضا کتیرائی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سرمد)
  محمدرضا درمانلو عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه سینا)
  لعیا خسروی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کارآفرین)
  معصومه نجات بخش عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه کوثر)
  ابوالفضل برخی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ما)
  مسعود میریوسفی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه متحد قشم)
  آزاد حسنی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه معلم)
  سید جعفر خامسی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه ملت)
  مالک فتاحی عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه میهن)
  حمیدرضا صفری عضو کارگروه شبکه فروش (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی:27 اردیبهشت 1399
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران