در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی باربری

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  باربری  که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: سهیلا شرفی (بیمه رازی)

   

  اعضای کارگروه:

  عزیز مهریاری لیما عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه البرز)
  مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه امید)
  محمد یسلیانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ایران معین)
  مجید رحمتی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ایران)
  مازیار شفیعی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه آرمان)
  صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه آسماری)
  علیرضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه آسیا)
  سارا آقایی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه پارسیان)
  مینا باقری عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه پاسارگاد)
  پرگل پناهی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه تجارت نو)
  الهام سادات صبور ابوانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه تعاون)
  نسترن گروسی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه توسعه)
  فرهاد رشیدی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه حافظ)
  احمد خداپسند عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه حکمت صبا)
  حمید علیجانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه دانا)
  هنگامه بخشی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه دی)
  معصومه طاهر مازندرانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سامان)
  حسن پورحسینی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سرمد)
  رحیم عباسی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه سینا)
  راضیه پورزارع عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه کارآفرین)
  رضا ترکاشوند عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه کوثر) 
  الهام تاجیک عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ما)
  نیلوفر ملکی فر عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه متحد قشم)
  مژگان صحت عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه متقابل کیش)
   محمد حبیبی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه معلم)
  محمد عاملی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه ملت)
  احسان اردشیریان عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه میهن)
  سمیه سلیمانی عضو کارگروه بیمه باربری (بیمه نوین)

  * تاریخ بروزرسانی: 20 دی 1400
  نظرات کاربران