در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی و انرژی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی و انرژی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیر اول کارگروه: جناب آقای محسن ثابت (بیمه نوین)

   

  دبیر دوم کارگروه: سرکار خانم مریم کاویانی نیک (بیمه سینا)

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای بهزاد یوسفی
  جناب آقای سید ابراهیم مظهری موسوی
  جناب آقای احمد عابدی
  جناب آقای وحید شریفی
  جناب آقای هادی فرهی
  جناب آقای سعادت فراقی
  سرکار خانم سپیده جعفری
  سرکار خانم مریم کاویانی نیک
  جناب آقای ناصر رشیدی
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا
  جناب آقای فرهاد رشیدی
  سرکار خانم الهه صادقی
  جناب آقای محمد رضا آقاجانی
  جناب آقای حمید گلاب شکر
  جناب آقای احسان بحر العلوم طباطبایی
  سرکار خانم ناهید پاسبانی
  جناب آقای امیر مولایی
  جناب آقای مجید رحمانی زاده
  جناب آقای محمد مهدی فتاحی خواه
  جناب آقای علی سامنی
  جناب آقای مصطفی نیکو گفتار
  سرکار خانم عسل اشتری
  سرکار خانم ناهید شاکری
  جناب آقای حمیدرضا علی محمدی
  جناب اقای احمد خداپسند
  جناب آقای رضا مهر علیزاده

  جناب آقای محمد علی رستمی

  جناب آقای پارسا حسینی

   

  * تاریخ بروزرسانی: 3   آبان   1402
  نظرات کاربران