در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی و انرژی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی و انرژی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیر اول کارگروه: جناب آقای بهزاد یوسفی (بیمه ایران)

   

  دبیر دوم کارگروه: سرکار خانم ناهید شاکری (بیمه سرمد)

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای امین محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسیا)
  جناب آقای احمد عابدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه البرز)
  جناب آقای بهروز مهدی قلی زاده عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دانا)
  جناب آقای هادی فرهی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای سعادت فراقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه رازی)
  سرکار خانم سپیده جعفری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کارآفرین)
  سرکار خانم مریم کاویانی نیک عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سینا)
  جناب آقای ناصر رشیدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ملت)
  جناب آقای مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه امید)
  جناب آقای فرهاد رشیدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حافظ)
  سرکار خانم الهه صادقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دی)
  جناب آقای محمد رضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سامان)
  جناب آقای حمید گلاب شکر عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی ایران معین)
  جناب آقای محسن ثابت عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه نوین)
  جناب آقای احسان بحر العلوم طباطبایی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم ناهید پاسبانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه معلم)
  جناب آقای احسان اردشیریان عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه میهن)
  جناب آقای مجید رحمانی زاده عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کوثر)
  جناب آقای محمد مهدی فتاحی خواه عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ما)
  جناب آقای علی سامنی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آرمان)
  جناب آقای مصطفی نیکو گفتار عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسماری)
  سرکار خانم عسل اشتری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تعاون)
  سرکار خانم ناهید شاکری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سرمد)
  جناب آقای حمیدرضا علی محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تجارت نو)
  جناب اقای احمد خداپسند عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای رضا مهر علیزاده عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی تهران رواک)
  جناب آقای محمد علی رستمی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی آوای پارس)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 17   اردیبهشت  1402
  نظرات کاربران