در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی و انرژی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی و انرژی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیرکارگروه: محمد باباکردی

   

  اعضای کارگروه:

   

  احمد عابدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه البرز)
  علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه امید)
  سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران معین)
  بهزاد یوسفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران)
  مهدی مقدم عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آرمان)
  سینا مهرپژوه عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسماری)
  امین محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسیا)
  سید فرخ مطهر عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پارسیان)
  افسانه غانم عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پاسارگاد)
  سید کاظم ملکوتی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تجارت نو)
  محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تعاون)
  سعید طاهری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حافظ)
  احمد خداپسند عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حکمت صبا)
  وحید شریفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دانا)
  الهه صادقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دی)
  سعادت فراقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه رازی)
  محمد رضا آقاجانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سامان)
  الهام جلوی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سرمد)
  مریم کاویانی نیک عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سینا)
  ولی اله طاهریان عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کارآفرین)
  علی مختاری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کوثر)
  مجید نظری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ما)
  ناهید پاسبانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه معلم)
  حمیدرضا علیمحمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ملت)
  ندا تاجیک عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه میهن)
  محسن ثابت عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی:27 اردیبهشت 1399
  نظرات کاربران