در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی و انرژی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته  مهندسی و انرژی که اعضای آن عبارتند از:


  دبیر اول کارگروه: جناب آقای محسن ثابت (بیمه نوین)

   

  دبیر دوم کارگروه: سرکار خانم مریم کاویانی نیک (بیمه سینا)

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای مجید رحمتی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ایران)
  جناب آقای سید ابراهیم مظهری موسوی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسیا)
  جناب آقای احمد عابدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه البرز)
  جناب آقای وحید شریفی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دانا)
  جناب آقای هادی فرهی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای سعادت فراقی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه رازی)
  سرکار خانم سپیده جعفری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای ناصر رشیدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ملت)
  جناب آقای علیرضا صادقی نیا عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه امید)
  جناب آقای فرهاد رشیدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حافظ)
  جناب آقای حمیدرضا علی محمدی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه دی)
  سرکار خانم نگار نکوی سمیعی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سامان)
  سرکار خانم آزما سلیمی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی ایران معین)
  جناب آقای احسان بحر العلوم طباطبایی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم ناهید پاسبانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه معلم)
  جناب آقای علی نشاط مبینی طهرانی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه میهن)
  جناب آقای مجید رحمانی زاده عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه کوثر)
  جناب آقای محمد مهدی فتاحی خواه عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه ما)
  جناب آقای علی سامنی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آرمان)
  جناب آقای پیمان پارسا عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه آسماری)
  سرکار خانم عسل اشتری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تعاون)
  جناب آقای حمیدرضا رضاییان عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه سرمد)
  جناب آقای رحیم رحمانپور عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه تجارت نو)
  جناب اقای علی مهری عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه حکمت صبا)

  جناب آقای محمد علی رستمی

  عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی آوای پارس)
  جناب آقای سید محمد پارسا حسینی عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی تهران رواک)
  جناب آقای سید سلیم بصام عضو کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی (بیمه اتکایی رایا)

   

  * تاریخ بروزرسانی: 12   تیر  1403
  نظرات کاربران