در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های اتومبیل

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتومبیل که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: علی اصغر عنایت (بیمه پارسیان)

   

  دبیر دوم کارگروه: 

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای حمیدرضا بحیرایی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران)
  جناب آقای محمد تقی فضل هاشمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  جناب آقای محمدرضا توکلی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه البرز)
  جناب آقای علیرضا صمدی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دانا)
  جناب آقای علی صیف زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه رازی)
  جناب آقای فرزین افشار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه توسعه)
  جناب آقای اروج گروسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای رسول صالحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سینا)
  جناب آقای مصطفی ملکی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ملت)
  جناب آقای مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه امید)
  جناب آقای داوود جوادی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حافظ)
  جناب آقای محمد علی رجبی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دی)
  جناب آقای مهرداد اباذریان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سامان)
  جناب آقای علی اکبر خلیلی فر عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران معین)
  جناب آقای سید محمد تقی آرام فر عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه نوین)
  جناب آقای آرش ورشو کار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای سیاوش کمندی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه معلم)
  جناب آقای محسن ورمزیاری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه میهن)
  جناب آقای بهادر یاری پور عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کوثر)
  جناب آقای امیر کهن عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ما)
  جناب آقای اسماعیل فلاحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آرمان)
  سرکار خانم صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسماری)
  جناب آقای مصطفی زحمتی پاک عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تعاون)
  سرکار خانم طاهره گمار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سرمد)
  جناب آقای وحید دانش کیا عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم عذری نجفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای داوود میرشکاری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (صندوق تامین خسارتهای بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی :10  مرداد  1401 
  نظرات کاربران