در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های اتومبیل

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتومبیل که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر اول کارگروه: علی اصغر عنایت (بیمه پارسیان)

   

  دبیر دوم کارگروه: جناب آقای محمد رضا توکلی (بیمه البرز)

   

  اعضای کارگروه:

   

  جناب آقای فرهاد پرتوی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران)
  جناب آقای محمد تقی فضل هاشمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  جناب آقای محمود مهربان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  جناب آقای علیرضا صمدی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دانا)
  جناب آقای مسعود یوسفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه رازی)
  جناب آقای فرزین افشار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه توسعه)
  سرکار خانم زینب رحیمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای رسول صالحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سینا)
  جناب آقای مصطفی ملکی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ملت)
  جناب آقای مهدی عباسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه امید)
  جناب آقای داوود جوادی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حافظ)
  جناب آقای محمد علی رجبی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دی)
  جناب آقای مهرداد اباذریان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سامان)
  جناب آقای علی اکبر خلیلی فر عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه اتکایی ایران معین)
  جناب آقای محمد باباکردی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه نوین)
  جناب آقای آرش ورشو کار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پاسارگاد)
  جناب آقای سیاوش کمندی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه معلم)
  سرکار خانم طاهره گمار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه میهن)
  جناب آقای بهادر یاری پور عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کوثر)
  جناب آقای امیر کهن عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ما)
  جناب آقای بهزاد توژان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آرمان)
  جناب آقای پیمان پارسا عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسماری)
  جناب آقای مصطفی زحمتی پاک عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تعاون)
  جناب آقای رضا رزقی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سرمد)
  جناب آقای وحید دانش کیا عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم عذری نجفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حکمت صبا)
  سرکار خانم نسیم نجفی حقیقی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (صندوق تامین خسارتهای بدنی)
  سرکار خانم غزل حقیقت عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه اتکایی تهران رواک)
  جناب آقای محسن ورمزیاری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه هوشمند فردا)

   

  * تاریخ بروزرسانی :24  آبان  1402 
  نظرات کاربران