در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های اتومبیل

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در رشته اتومبیل که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیرکارگروه: علی اصغر عنایت

   

  اعضای کارگروه:

   

  محمدرضا توکلی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه البرز)
  امین کریم عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه امید)
  سلیمان حمزوی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران معین)
  عباسعلی فراشیانی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ایران)
  نیما لطفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آرمان)
  صدیقه بهرام زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسماری)
  محمود مهربان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  محمد تقی فضل هاشمی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه آسیا)
  علی اصغر عنایت عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پارسیان)
  جعفر سلطانی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پارسیان)
  آرش ورشوکار عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه پاسارگاد)
  عباس آقابراری عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تجارت نو)
  مصطفی زحمتی پاک عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه تعاون)
  علیرضا فاطمی بهشتی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه حافظ)
  علیرضا ضیایی پور عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دانا)
  محمد علی رجبی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه دی)
  علی صیف زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه رازی)
  مهرداد ابازریان عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سامان)
  حسن پورحسینی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سرمد)
  رسول صالحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه سینا)
  اروج گروسی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کارآفرین)
  مسعود یوسفی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه کوثر)
  امیر کهن عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ما)
  سیاوش کمندی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه معلم)
  مصطفی ملکی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه ملت)
  اسماعیل فلاحی عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه میهن)
  ابوالفضل جهاندیده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (بیمه نوین)
  وحید عزیز زاده عضو کارگروه بیمه های اتومبیل (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی:27 اردیبهشت ماه 1399
  نظرات کاربران