در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های اتکایی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.

  از جمله در رشته اتکایی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه: سرکار خانم شعله نوری​ (بیمه ایران)       

   

  اعضای کارگروه:

   

   

  سرکار خانم نوشین ختائی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  جناب آقای علیرضا پورحسن عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه البرز)
  سرکار خانم مریم کدخدایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه امید)
   
  جناب آقای علی اخگری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آرمان)
  سرکار خانم مهرنوش عباس نژاد عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسماری)
  جناب آقای سید ابراهیم مظهری موسوی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسیا)
  جناب آقای محمدرضا کمالی نفر عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پارسیان)
  جناب آقای امین ضمیری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پاسارگاد)
  سرکار خانم نازنین جدیدی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تجارت نو)
  سرکار خانم سارا مشایخی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تعاون)
  جناب آقای شادی صادق زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه توسعه)
  سرکار خانم سمیرا بخشی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حافظ)
  جناب آقای سید محمدرضا اسماعیلی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حکمت صبا)
  جناب آقای بهروز مهدی قلی زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دانا)
  سرکار خانم ویدا علی کوثرزاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دی)
  جناب آقای علی زین ساز عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه رازی)
  سرکار خانم نگین فتوحی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سامان)
  سرکار خانم سارا پمپئی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سرمد)
  جناب آقای علی نجاد نیازی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سینا)
  سرکار خانم مهرنوش شیرانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کارآفرین)
  جناب آقای محسن امیری زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کوثر)
  جناب آقای احسان همتی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ما)
  سرکار خانم نیلوفر ملکی فر عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه متحد قشم)
  سرکار خانم مهرناز شجاعی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه متقابل کیش)
  سرکار خانم فرشته رجوانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه معلم)
  جناب آقای عاطفه نقی زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ملت)
  سرکار خانم مرجان رضایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه میهن)
  سرکار خانم پیمانه تاجیک عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه نوین)
  جناب آقای آرش خدایاری عضو کارگروه بیمه اتکایی (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی:20 دی 1400
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران