در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی بیمه های اتکایی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد.

  تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه می پردازند.

  از جمله در رشته اتکایی که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه:شعله نوری​

   

  اعضای کارگروه:

   

  نوشین ختائی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه اتکایی ایرانیان)
  علیرضا پورحسن عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه البرز)
  مریم کدخدایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه امید)
  شعله نوری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ایران)
  مازیار شفیعی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آرمان)
  مهرنوش عباس نژاد عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسماری)
  سید ابراهیم مظهری موسوی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه آسیا)
  محمدرضا کمالی نفر عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پارسیان)
  محمدرضا حائری عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه پاسارگاد)
  علی سلطانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تجارت نو)
  بهاره صدر موسوی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه تعاون)
  سمیرا بخشی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حافظ)
  سید محمدرضا اسماعیلی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه حکمت صبا)
  حسن نیکوی سمیعی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دانا)
  ویدا علی کوثرزاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه دی)
  علی زین ساز عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه رازی)
  نگین فتوحی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سامان)
  مرجان امیرانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سرمد)
  علی نجاد نیازی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه سینا)
  محمد علی ضرابی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کارآفرین)
  محسن امیری زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه کوثر)
  احسان همتی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ما)
  سمیه فقیهی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه متحد قشم)
  محسن آذری آغویه عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه متقابل کیش)
  فرشته رجوانی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه معلم)
  عاطفه نقی زاده عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه ملت)
  مرجان رضایی عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه میهن)
  سمیه بساطی

  عضو کارگروه بیمه اتکایی (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی: 27 اردیبهشت 1399
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران