در حال بارگذاری ...
 • برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرایی مناقصات بیمه ای

  نخستین جلسه کمیته اجرایی مناقصات بیمه ای با حضور دکتر کریمی  دبیرکل سندیکای بیمه گران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، در این نشست دکتر کریمی با اشاره به اهمیت اجرای دستورالعمل شرایط عمومی مناقصات بیمه ای، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ضمانت لازم جهت اجرای تصمیمات صنفی وجود دارد و مضاف بر مقررات موجود، همگرایی بی سابقه فعلی بین اعضا از هر چیزی موثرتر است.

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به کمیته اجرایی مناقصات بیمه ای توصیه کرد به موارد مطرح در این کمیته به سرعت و با دقت رسیدگی کرده و به شورای معاونان فنی گزارش دهند.
  در پی تصویب دستورالعمل شرایط عمومی مناقصات بیمه ای در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران  یک کمیته پنج نفره  با نام «کمیته اجرایی مناقصات بیمه ای» جهت اجرای این دستورالعمل تشکیل شده است.
  این کمیته به پیشنهاد شورای معاونان فنی شامل پنج عضو است. دبیران کارگروه های تخصصی درمان، مسئولیت، آتش سوزی و مهندسی و انرژی و یک نفر به نمایندگی از شورای معاونان فنی در این کمیته عضویت دارند.

   
  مطالب مرتبط

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای 4

تهیه چارچوب پاسخگویی به مناقصات بیمه‌ای به سندیکای بیمه‌گران محول شد
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای / 4

  تهیه چارچوب پاسخگویی به مناقصات بیمه‌ای به سندیکای بیمه‌گران محول شد

  تهیه چارچوب پاسخگویی به مناقصات بیمه‌ای به سندیکای بیمه‌گران محول شدمعاون فنی شرکت بیمه البرز بیان کرد:برخی از بیمه گذاران بزرگ صنعت بیمه که انضباط مالی ندارند ازعدم هماهنگی مابین شرکت‌های بیمه‌ای حداکثر استفاده را می کنندکه به واسطه آن مشکلاتی در صنعت بیمه ایجاد شده است.

  |

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای3

شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوند
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای/3

  شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوند

  شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوندرییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‌گران ایران، دستورالعمل مناقصات بیمه‌ای را برای انسجام و انضباط حرفه‌ای صنعت بیمه ضروری دانست.

  |

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای2 

نرخ بیمه درمان با بیمه‌شدگان بیش از ۳۰ هزار نفر توسط سندیکا تعیین می‌شود
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای/2

  نرخ بیمه درمان با بیمه‌شدگان بیش از ۳۰ هزار نفر توسط سندیکا تعیین می‌شود

  نرخ بیمه درمان با بیمه‌شدگان بیش از ۳۰ هزار نفر توسط سندیکا تعیین می‌شودمعاون سندیکای بیمه‌گران ایران،یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه را مناقصات بیمه‌گذاران بزرگ دانست و اعلام داشت که سندیکا براساس وظایف خود که حمایت از منافع صنفی اعضا است در این راستا با شورای هماهنگی ...

  |

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای1

عزم جدی سندیکای بیمه گران برای حل معضلات صنعت بیمه
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای/1

  عزم جدی سندیکای بیمه گران برای حل معضلات صنعت بیمه

  از آنجا که طی سال ها برخی بیمه گذاران در مناقصات بیمه ای شرایط غیر فنی و زیان باری به بیمه گران تحمیل می کردند و شرکت های بیمه نیز برای جذب پرتفو ناچار به این شرایط تن می دادند در این راستا سندیکای بیمه گران اقدام به تدوین دستورالعمل مناقصات بیمه ای در قالب21 ماده نموده که ظاهرا ...

  |

  نظرات کاربران