در حال بارگذاری ...
  • برگزاری نشست هم اندیشی معاونان بیمه مرکزی و هیئت رئیسه سندیکا

    جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران با حضور آقایان امینی و جهانگیری معاونان بیمه مرکزی برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه هیئت رئیسه سندیکا با حضور مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی و غلامعلی جهانگیری معاون اتکایی بیمه مرکزی با موضوع هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مباحث روز صنعت بیمه برگزار شد.

    بر اساس این گزارش در این نشست هادی اویارحسین رئیسس کمیسیون فنی، سیدمجید بختیاری رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، سیدمحمد آسوده مدیرعامل شرکت اتکایی ایرانیان و مصطفی کیایی مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین و شعله نوری دبیر کارگروه تخصصی اتکایی سندیکا نیز حضور داشتند.
    نظرات کاربران