در حال بارگذاری ...
 • انتخاب دبیر کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا در دوره جدید فعالیت

  بهروز میرزایی با رای مدیران روابط عمومی شرکتهای بیمه بعنوان دبیر کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا در دوره جدید فعالیت این کارگروه انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، طی آخرین جلسه کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا که از دیماه سال گذشته دور جدید فعالیت خود را پس از یک وقفه چهار ساله از سرگرفته است، جهت انتخاب دبیر رای گیری بعمل آمد و بهروز میرزایی مدیر روابط عمومی بیمه دانا بعنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد. 
  بر اساس آئین نامه داخلی سندیکا، دبیر هر کارگروه تخصصی باید عضو آن کارگروه باشد و با رای گیری میان اعضای آن به مدت یکسال انتخاب می شود.
  گفتنی است در دور قبل فعالیت کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا، آرام رشیدی دبیر آن بود که در حال حاضر معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین است.

   
  مطالب مرتبط

  اعضای کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب ...

  |

  تاکید دبیرکل سندیکای بیمه گران بر تعامل بیشتر کارگروههای تخصصی با بیمه مرکزی

  تاکید دبیرکل سندیکای بیمه گران بر تعامل بیشتر کارگروههای تخصصی با بیمه مرکزی

  دبیرکل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه در صورت لزوم نمایندگان بیمه مرکزی هم می توانند در کارگروه ها حضور یابند، اظهار داشت: برای تسریع در بررسی موضوعات مختلف ، بهتر است که با هماهنگی دبیران کارگروه ها، نمایندگان بیمه مرکزی در جلسات کارگروه ها حضور داشته باشند.

  |

  نظرات کاربران