در حال بارگذاری ...
 • در شورای معاونان فنی مورد تاکید دبیرکل سندیکا قرار گرفت:

  لزوم توجه بیمه گران به موضوع تغییر اقلیم و حمایت ویژه از صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی صنعت بیمه، بر لزوم توجه شرکتهای بیمه به موضوع تغییر اقلیم تاکید داشت و از اعضای این شورا خواست در ...

 • تصویب شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای در شورای عمومی سندیکا

  دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با اجماع اعضا در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تصویب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با هدف بهبود محیط کسب و کار صنعت بیمه که  با تکلیف شورای عمومی، در بدنه کارشناسی سندیکای بیمه گران ایران تهیه شده بود در جلسه امروز این شورا مطرح و تصویب شد.
  یکی از چالش های مهم صنعت بیمه در طی سالهای اخیر شیوه و چگونگی حضور شرکت های بیمه در مناقصات بیمه ای بیمه گذاران بزرگ و سازمان ها و مؤسسات مختلف در بخش های خصوصی و دولتی و رعایت مقررات و ضوابط آئین نامه های شورایعالی بیمه دستورالعمل های بیمه مرکزی و نرخهای فنی بوده است. از یک سو تحمیل شرایط غیرفنی و زیانبار توسط برخی از این بیمه گذاران و از سوی دیگر ارائه شرایط غیرفنی و غیر حرفه ای و بعضاً خلاف اصول و مقررات و قوانین بیمه ای توسط معدودی از بیمه گران، سندیکای بیمه گران ایران را برآن داشت تا پس از انجام بررسی های لازم و بهره مندی از تجارب و تخصص خبرگان صنعت بیمه، اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل مناقصات بیمه ای نماید که امید می رود با اجرای آن شاهد ساماندهی یکی از چالش های مهم صنعت بیمه باشیم.
  در جلسه امروز شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران که به میزبانی  بیمه دی برگزار شد؛ دستورالعمل فوق الذکر پس از طی مراحل کارشناسی دقیق در شورای معاونان فنی، بررسی نهایی در کمیسیونهای فنی  و مالی و تصویب در هیئت رئیسه سندیکا  به رای گذاشته شد و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا ، این دستورالعمل که یک تصمیم صنفی است با اجماع حاضران تصویب شد.

   
  مطالب مرتبط

  وزیر اقتصاد در سندیکا

  وزیر اقتصاد در سندیکا

  جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور دکتر دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی تشکیل شد.

  |

  نظرات کاربران