در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء ...

  تعرفه های دندانپزشکی سال 1401

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، دکترکریمی دبیرکل سندیکا تعرفه های دندانپزشکی سال 1401 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد. تعرفه های دندانپزشکی سال ...

 • دستورالعمل مناقصات بیمه ای/2

  نرخ بیمه درمان با بیمه‌شدگان بیش از ۳۰ هزار نفر توسط سندیکا تعیین می‌شود

  نرخ بیمه درمان با بیمه‌شدگان بیش از ۳۰ هزار نفر توسط سندیکا تعیین می‌شودمعاون سندیکای بیمه‌گران ایران،یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه را مناقصات بیمه‌گذاران بزرگ دانست و اعلام داشت که سندیکا براساس وظایف خود که حمایت از منافع صنفی اعضا است در این راستا با شورای هماهنگی معاونین شرکت‌های بیمه‌ای، دستورالعملی را تهیه کرده است.

  "حسن دهگاهی" درگفت وگو با رسانه ها ، گفت:در راستای ساماندهی مناقصات بیمه ای،سندیکا با کمک شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت های بیمه ای دستورالعملی کارشناسی را تهیه کردو کلیات این دستورالعمل درسال گذشته در شورای عمومی سندیکا به تصویب رسید.

  وی، با اشاره به وظایف سندیکا که حمایت از منافع صنفی اعضای خود است، اظهارکرد که شورای عمومی به سندیکا تکلیف کرد تا این طرح را به شکل دستورالعمل در بیاورد که درحال حاضر جزئیات این دستورالعمل در شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت های بیمه ای تصویب شده که باید در شورای عمومی هم تصویب شود تا دبیرکل سندیکای بیمه گران این دستورالعمل را به شرکت های بیمه ای ابلاغ کند.

  دهگاهی،ضمانت اجرای این دستورالعمل را ماده 12 اساسنامه سندیکا مطرح کرد که براساس این ماده، عضو سندیکا مکلف است تصمیمات شورای عمومی و هیئت رئیسه را اجرایی کند تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی و هیئت رئیسه از طرف هر یک از اعضاء، مشمول اقدامات انضباطی از طرف شورای عمومی خواهد بود.

  معاون سندیکای بیمه گران ایران اذعان داشت که در این دستورالعمل به  منظور جلوگیری از صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران بزرگ بدهکار، شرکت های بیمه گر برنده مناقصه موظف به  اخذ مفاصا حساب بیمه گذار از بیمه گر قبلی هستند و صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران دارای بدهی مجاز نیست.

  دهگاهی توضیح داد: برای قراردادهای بیمه درمان که تعداد بیمه شدگان آن از 30000 نفر تجاوزکند، نرخ و شرایط مناقصه توسط کارگروه بیمه درمان سندیکای بیمه گران ایران تعیین و اعضاء مکلف به رعایت و اجرای آن هستند.

  وی ضمن بیان اینکه سندیکای بیمه گران ایران،در دوره زمانی اجرای قرارداد بیمه گر و مناقصه گزار، بر حسن اجرای مقررات این دستورالعمل، نظارت خواهدکرد،گفت: درصورت احراز تخلف شرکت بیمه گر از ضوابط این دستورالعمل، حسب گزارش سندیکای بیمه گران ایران، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه گرعضو سندیکا، هیچگونه عملیات قبولی اتکایی بابت مناقصه غیر مجاز را پذیرش نخواهند کرد .

  معاون سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد:  تصویب این دستورالعمل به نفع بیمه گر و بیمه گذار است علت آن هم این است که اگر شرکت های بیمه ای نرخ فنی ارائه دهند می توانند خدمات خوبی هم به بیمه گذاران ارائه کنند و از طرفی هم بیمه گران دیگر زیر بار نرخ غیر فنی نمی روند وشرکت های بیمه ای دچار ضررو زیان نمی شوند.

  دهگاهی بیان کرد: بیمه مرکزی هم از این دستورالعمل حمایت خواهد کرد زیرا شرکت های بیمه ای در این چند سال بابت مناقصات سازمان های بزرگ دچار آسیب های بسیاری شدند و مسلما درمرحله اجرا با حمایت بیمه مرکزی این آیین نامه بسیار بهتر اجرایی می شود .

  وی گفت:برخی از این بیمه گذاران درمناقصات بیمه ای خود، شرایط غیرفنی و زیان باری به بیمه گران تحمیل می کنند و باوجود برخی از دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی مقام ناظر، تعدادی از شرکت های بیمه ای برخلاف اصول فنی و تنها برای کسب پرتفوی بیشتر، بخشی از از موارد غیرفنی را که برخلاف اصول و قوانین بیمه ای است را می پذیرند.
  مطالب مرتبط

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای 4

تهیه چارچوب پاسخگویی به مناقصات بیمه‌ای به سندیکای بیمه‌گران محول شد
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای / 4

  تهیه چارچوب پاسخگویی به مناقصات بیمه‌ای به سندیکای بیمه‌گران محول شد

  تهیه چارچوب پاسخگویی به مناقصات بیمه‌ای به سندیکای بیمه‌گران محول شدمعاون فنی شرکت بیمه البرز بیان کرد:برخی از بیمه گذاران بزرگ صنعت بیمه که انضباط مالی ندارند ازعدم هماهنگی مابین شرکت‌های بیمه‌ای حداکثر استفاده را می کنندکه به واسطه آن مشکلاتی در صنعت بیمه ایجاد شده است.

  |

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای3

شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوند
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای/3

  شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوند

  شرکت‌هایی که هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند دچار آسیب می‌شوندرییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه‌گران ایران، دستورالعمل مناقصات بیمه‌ای را برای انسجام و انضباط حرفه‌ای صنعت بیمه ضروری دانست.

  |

  دستورالعمل مناقصات بیمه ای1

عزم جدی سندیکای بیمه گران برای حل معضلات صنعت بیمه
  دستورالعمل مناقصات بیمه ای/1

  عزم جدی سندیکای بیمه گران برای حل معضلات صنعت بیمه

  از آنجا که طی سال ها برخی بیمه گذاران در مناقصات بیمه ای شرایط غیر فنی و زیان باری به بیمه گران تحمیل می کردند و شرکت های بیمه نیز برای جذب پرتفو ناچار به این شرایط تن می دادند در این راستا سندیکای بیمه گران اقدام به تدوین دستورالعمل مناقصات بیمه ای در قالب21 ماده نموده که ظاهرا ...

  |

  نظرات کاربران