در حال بارگذاری ...
 • بررسی نحوه IP محور کردن کدهای صدور در کارگروه تخصصی شبکه فروش سندیکا 

  نشست کارگروه تخصصی  شبکه فروشی  با حضور  مهرداد رضایی مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای  بیمه مرکزی، ظهر امروز سه شنبه 18 شهریور در سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در این نشست چالشهای آی پی محور کردن کاربران دفاتر نمایندگی متعاقب نامه اخیر بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
  به گفته بهمن سوری دبیر کارگروه تخصصی شبکه فروش، مقرر شد سندیکای بیمه گران ایران پیشنهاد مشخص صنعت بیمه در این خصوص را تهیه کرده و  به بیمه مرکزی ارسال کند.

   
  نظرات کاربران