در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء ...

  تعرفه های دندانپزشکی سال 1401

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، دکترکریمی دبیرکل سندیکا تعرفه های دندانپزشکی سال 1401 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد. تعرفه های دندانپزشکی سال ...

 • بازدید دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از پروژه ساختمان جدید

   دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، در روز چهارشنبه بیست و یکم خرداد ماه از پروژه بازسازی ساختمان سندیکا بیمه واقع در یوسف آباد بازدید کرد.

  این بازدید که با همراهی دکتر اجاقی، مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت و مدیر پروژه انجام پذیرفت، در رابطه با پیشرفت و روند کاری پروژه توضیحاتی ارائه گردید.

  دکتر کریمی ضمن تشکر از دست اندارکاران پروژه از همکاری با شرکت ساختمانی بانک ملت، به عنوان یک برند از شرکت های ساختمانی ابراز خرسندی کرد.

  دکتر اجاقی بیان کرد: با مدیریت ارزش و هزینه، امیدوار هستیم که بتوانند خدمات بسیار خوبی را به کارفرما ارائه دهیم زیرا بازسازی ساختمان سندیکا بیمه یک پروژه ملی برای شرکت های بیمه ایران است و امید است که با قدرت بتوانیم این پروژه را زودتر از موعد قرار داد تحویل دهیم.
  نظرات کاربران