در حال بارگذاری ...
 • حضور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در سندیکای بیمه گران ایران

  معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور به منظور بررسی، بحث و تبادل نظر درباره مسایل فیمابین در جلسه کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران حضور یافت.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر محمد جهانگیری معاون نظارت و فنی و دکتر فربد رهنمای چیت ساز مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی روز چهارشنبه 12 خردادماه با حضور در کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکا با تشریح فعالیت های مرتبط با صنعت بیمه در این سازمان بخصوص زمینه های همکاری و تعامل و اجرای فعالیت های مشترک این نهاد صنفی اشاره کردند.
  در این جلسه همچنین درباره تدوین شیوه نامه و بررسی مسایل و موضوعات مربوط به مسئولیت مدنی پزشکان، چگونگی ویزیت های آنلاین که از طریق نرم افزار و فضای مجازی صورت می گیرد، چگونگی احراز هویت بیمه شدگان درمان و چگونگی استعلام تایید صلاحیت حرفه ای پزشکان از سوی نظام پزشکی و ارایه آن به صنعت بیمه و همچنین جلوگیری از جعل نسخه های پزشکی بحث و تبادل نظر کردند.
  همچنین در این جلسه حسن دهگاهی معاون سندیکای بیمه گران ایران با استقبال از حضور مسئولان پزشکی کشور در سندیکا پیشنهاد کرد که جهت احصاء موارد و زمینه های همکاری های مشترک، کمیته ای با مشارکت و عضویت نمایندگان سازمان نظام پزشکی و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل و با مطالعه و کارشناسی، زمینه انعقاد تفاهمنامه و انجام فعالیت های مشترک را بررسی کنند.
  این پیشنهاد مورد استقبال معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و مقرر شد که تشکیل جلسات مشترک از هفته آینده در دستور کار دو طرف قرار گیرد.
  در ادامه این جلسه بر توجه به اجرای دقیق مفاد بند خ ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه با سازمان نظام پزشکی و نظام دامپزشکی درباره خرید بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای پزشکان و همچنین ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 1376 تاکید و مقرر شد که زمینه همکاری های مشترک میان دو طرف بیش از پیش فراهم شده تا به توسعه بیمه های مسئولیت و ارتقای کمی خدمات صنعت بیمه کمک فراوانی شود.
  گفتنی است به موجب بند خ ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه تمامی اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی کشور ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضائی نیز می تواند این بیمه نامه ها را به ‌عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به‌‌ جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان‌ها، نظر مشورتی آنها را أخذ کند.
  همچنین براساس ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن، وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به ‌تصویب وزیر ‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می‌رسد.

   
  نظرات کاربران