در حال بارگذاری ...
 • برگزاری نشست شورای دبیران کارگروه های تخصصی با حضور دبیرکل سندیکا

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در شورای دبیران کارگروههای تخصصی با اشاره به مبانی قانونی فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا آز دبیران کارگروهها خواست دستورالعمل جدید نحوه تشکیل و فعالیت کارگروههای تخصصی را با دقت اجرا نمایند.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر سیدمحمد کریمی روز دوشنبه در جلسه ای که با حضور دبیران کارگروه های تخصصی برگزار شد ضمن قدردانی از فعالیت اعضای کارگروه های تخصصی سندیکا ابراز امیدواری کرد در سال جدید نسبت به سالهای گذشته متفاوت عمل شود.
  دبیرکل سندیکا در این جلسه بر اجرای دستورالعمل جدید نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی تاکید داشت و روابط عمومی سندیکا را مامور اطلاع رسانی مباحث فنی کارگروه ها نمود.
  این دستور العمل دارای یک مقدمه ، 7 ماده و 4 تبصره می باشد و در آن  اهداف و وظایف، ترتیب تشکیل کارگروه ها، نحوه انتخاب و شرایط مورد نیاز برای عضویت در کارگروه ها، ترتیب برگزاری جلسات، نحوه تعامل کارگروه های تخصصی با کمیسیون ها و سایر مقررات تشریح شده که در جلسه 13/11/1398 به تصویب هیئت رئیسه سندیکا رسیده است.
  گفتنی است در این جلسه دبیران کارگروه های تخصصی نیز به بیان برنامه ها و نقطه نظرت خود جهت برگزاری بهتر جلسات کارگروه ها پرداختند.

   
  نظرات کاربران