در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران دستور العمل نحوه رسیدگی به اسناد هزینه های تشخیصی – درمانی را تهیه می کند

  شورای عالی بیمه مقرر کرد که سندیکای بیمه گران ایران ظرف مدت 6 ماه دستورالعمل نحوه رسیدگی به اسناد هزینه های تشخیصی – درمانی و الکترونیکی کردن تبادل اطلاعات مربوط به ارزیابی و رسیدگی به اسناد هزینه های موضوع آیین نامه های بیمه های درمان را تهیه کرده تا پس از تایید بیمه مرکزی به موسسات بیمه ابلاغ شود.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر سیدمجتبی عطری دبیرکارگروه تخصصی درمان سندیکا با اشاره به زحمات اعضای این کارگروه در  تدوین پیش نویس آیین نامه  شماره 99 ، خاطر نشان کرد: برای تهیه پیش نویس آیین نامه شماره 99، حدود دوسال و بیش از 100 جلسه تخصصی در کارگروه درمان سندیکا و نشست های مشترک با بیمه مرکزی برگزار شده و نقطه نظرات مختلف درباره این آیین نامه دریافت شد.
  براساس این گزارش، این آیین نامه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مشتمل بر 29 ماده و 16 تبصره تصویب شده و جایگزین آیین نامه شماره 74 و مکمل های آن خواهد شد.
  در فصل اول این آیین نامه کلیات، فصل دوم پوشش های قابل ارایه، فصل سوم شرایط و فصل چهارم سایر مقررات ذکر شده است.
  عطری همچنین درباره موارد تغییر یافته در آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه پیشین گفت: در آیین نامه جدید تعاریفی درباره حق شناوری، فرانشیز، وحدت رویه، واژگان جدید و ... ارایه شده است.
  گفتنی است که شورای عالی بیمه در تبصره جزء 1 بند الف ماده 3 این آیین نامه مقرر کرد که سایر اعمال جراحی مشابه به غیر از جبران هزینه های بستری، جراحی و Day Care در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود با پیشنهاد سندیکای بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پوشش باشد.
  در تبصره بند 6 ماده 3 همچنین هزینه های دندانپزشکی تا زمانیکه تعرفه ای در این خصوص توسط شورای عالی بیمه سلامت ابلاغ نشده باشد، براساس تعرفه ای محاسبه و پرداخت خواهد شد که سالیانه توسط سندیکای بیمه گران ایران ابلاغ می شود.
  در تبصره بند 11 ماده 3 نیز مقرر شده که سندیکای بیمه گران ایران فهرست و تعرفه قیمت انواع اروتز را سالیانه تنظیم و ابلاغ کند.
  در ماده 29 نیز شورای عالی بیمه مصوب کرده است که دستور العمل نحوه رسیدگی به اسناد هزینه های تشخیصی- درمانی و الکترونیکی کردن تبادل اطلاعات مربوط به ارزیابی و رسیدگی به اسناد هزینه های موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سندیکای بیمه گران ایران تنظیم و پس از تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
  همچنین براساس نظرکارشناسان صنعت بیمه اگر این آیین نامه بطور کامل و دقیق با نظارت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران اجرا شود، می تواند ضریب خسارت بیمه های درمان را کاهش دهد.
  نظرات کاربران