در حال بارگذاری ...
 • برگزاری جلسه شورای عمومی جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قانون شخص ثالث طی سال 97

  نخستین جلسه شورای عمومی جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قانون شخص ثالث در سال 97  با  حضور اکثریت مدیران عامل شرکتهای بیمه برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، بحث و تبادل نظر پیرامون مصوبه مورخ 21 / 12 / 1396 شورایعالی بیمه درخصوص  آئین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط  آن محور اصلی نخستین جلسه شورای عمومی سندیکا در سال 97 بود.

  طی این جلسه شورا، نمایندگان سندیکا در شورایعالی بیمه از نحوه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث گزارشی ارائه دادند و  در خصوص  نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به شخص ثالث هماهنگی های لازم صورت پذیرفت.

  روش ذخیره گیری از سایر موضوعات مورد بحث در این جلسه شورا بود که مدیران عامل شرکتها نظرات خود را این موضوع بیان داشتند و کمیسیون مالی سندیکا مامور شد در این رابطه بررسی های لازم را انجام داده و پیشنهاد خود را به شورای عمومی ارائه نماید.

  همچنین در ابتدای این جلسه یاد و خاطره دکتر مسیح ایزپناه از چهره های با سابقه و ماندگار بیمه  توسط اعضای شورای عمومی سندیکا گرامی داشته شد و از خدمات آن مرحوم در توسعه صنعت بیمه کشور تجلیل شد.
  نظرات کاربران