در حال بارگذاری ...
 • انتخاب روسای جدید شورای هماهنگی استان های آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد

  فرامرز قهرمانی و مهدی پایدار به عنوان روسای جدید شوراهای هماهنگی استان های آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدند.
  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در ادامه برگزاری انتخابات شوراهای هماهنگی استانها، روز پنجشنبه 19 دی ماه 98 انتخابات در استان آذربایجان شرقی با حضور حسن دهگاهی معاون سندیکا و تمامی مدیران شعب شرکت های بیمه در این استان برگزار شد و طی آن فرامرز قهرمانی مدیرشعبه بیمه ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان رییس، حسن آشتیانی مدیر شعبه بیمه البرز بعنوان نایب رئیس و پریسا قربانی دنا مدیر شعبه بیمه معلم بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه دراستان آذربایجان شرقی انتخاب شدند. فرامرز قهرمانی پیش از این نیز به مدت دو سال مسئولیت ریاست شورای هماهنگی این استان را برعهده داشته است.
  گفتنی است در استان آذربایجان شرقی 26 عضو سندیکا فعال هستند.
  همچنین انتخابات شورای هماهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور نماینده سندیکا و مدیران شعب شرکت های بیمه در این استان  برگزار شد و طی آن مهدی پایدار مدیر شعبه بیمه معلم بعنوان رئیس، حسن غریبی نصرآبادی مدیر شعبه بیمه دانا بعنوان نایب رئیس و سیدسجاد نیک نژاد مدیر شعبه بیمه پارسیان بعنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدند.
  در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 16عضو سندیکا فعال هستند و پیش از این سیدفاضل تقوی نژاد مدیر شعبه بیمه البرز، ریاست شورای هماهنگی شرکت های بیمه این استان را در اختیار داشت.
  گفتنی است دور جدید فعالیت های شوراهای هماهنگی در استانها با مدیریت سندیکای بیمه گران ایران از سال 1396 آغاز شد و مدت فعالیت هیئت رئیسه سه نفره این شوراها یک دوره دو ساله است.

   
  نظرات کاربران