در حال بارگذاری ...
 • انتخاب دکتر نورالهی بعنوان رییس کمیسیون حقوقی سندیکا

  نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو با رای اعضای کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران به ریاست این کمیسیون انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران آقایان دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا، دکتر نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو، دکتر سعید افشاری مدیرعامل بیمه توسعه، دکتر عباس لطفی مقدم مدیر حقوقی بیمه دانا و دکتر وحید عزیززاده معاون فنی و حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی را به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب کردند.
  همچنین در رای گیری میان اعضای این کمیسیون نیز، دکتر نیما نورالهی به عنوان رییس و حسن دهگاهی به عنوان دبیر کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
  براساس بند 8 ماده 10 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران تعیین کمیسیون‌های لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء آنها بر عهده شورای عمومی است و این شورا نیز با موافقت اعضا مصوب کرده که 4 کمیسیون فنی، مالی، فناوری اطلاعات و حقوقی در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود.

   
  نظرات کاربران