در حال بارگذاری ...
 • وزیر اقتصاد در سندیکا

  جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور دکتر دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی تشکیل شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران،  دکتر فرهاد دژپسند وزیراموراقتصادی و دارایی به همراه دکتر غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی و دکتر معمارنژاد معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اموراقتصادی و دارایی در نشست شورای عمومی سندیکا حضور یافتند که اعضای سندیکا  طی این نشست صمیمی به بیان دغدغه ها، درخواست ها و دیدگاههای خود در جهت توسعه صنعت بیمه پرداختند.
  آقای دکتر دژپسند وزیر اقتصاد هدف خود از شرکت در جلسه شورای عمومی سندیکا را  شنیدن سخنان بیمه گران از نزدیک  اعلام داشت و از مدیران عامل شرکتهای بیمه خواست تا نظرات  خود را صریح بیان نمایند.
  در این جلسه  آقایان دکتر رضایی، دکتر کریمی،آسوده، کریمخان زند، دکتر چایچی، دکتر ضرابیه و کیایی و خانم نوحی به نمایندگی از جمع حاضر  نظرات خود را در خصوص مسایل مبتلا به صنعت بیمه بیان داشتند.
  در این نشست مدیران عامل شرکتهای بیمه و مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی حضور داشتند.

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران