در حال بارگذاری ...
 • شورای هماهنگی استان گلستان با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تشکیل جلسه داد

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با حضور در شورای هماهنگی شرکت های بیمه بازرگانی استان گلستان روند اقدامات انجام شده در این استان بررسی کرد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر سیدمحمد کریمی با حضور در جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان گلستان بر همدلی و هماهنگی و ارتباط بیشتر میان مدیران شعب در استان گلستان تاکید کرد.
  وی هچنین از اعضای شورای هماهنگی شرکت های بیمه بازرگانی استان گلستان خواست که از ارایه نرخ های غیرفنی و رقابت های مخرب پرهیز کنند.
  وی همچنین در این جلسه گزارشی از سوی مسئولان نمایندگی های شرکت های بیمه استان گلستان درباره سیل فروردین ماه سال جاری دریافت کرد و در جریان اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.
  جلسه شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان گلستان صبح روز پنج شنبه 30 آبانماه 1398 در محل شعبه شرکت بیمه ایران در گرگان با حضور دکتر کریمی دبیرکل سندیکا و مدیران شعب شرکتهای بیمه در گلستان برگزار شد.

   
  نظرات کاربران