در حال بارگذاری ...
 • تصویب آیین نامه جدید بیمه حوادث راننده در کمیسیون تخصصی دولت

  آئین نامه جدید بیمه حوادث راننده به موضوع پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه می پرداز در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شد.

  آئین نامه جدید بیمه حوادث راننده به موضوع پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه می پرداز در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شد.
  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در ادامه بررسی آیین نامه های مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395؛ آیین نامه اجرایی ماده سه این قانون که در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی می شد به تصویب رسید.
  آیین نامه فوق الذکر به پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه می پردازد.این آئین نامه پس از ابلاغ جایگزین آئین نامه اجرایی شماره 67  می شود.

   
  نظرات کاربران