در حال بارگذاری ...
 • مرحله جدید ساماندهی  بیمه خودروهای صفرکیلومتر؛ آغاز تخصیص از امروز

  پس از راه اندازی سامانه کاویس و تجمیع اطلاعات خودروهای صفرکیلومتر،  در جلسه اخیر  شورای عمومی سندیکا روش تسهیم خودروها جهت صدور بیمه نامه میان شرکت های بیمه  تصویب شد و مرحله تخصیص  از امروز آغاز می شود.

  پس از راه اندازی سامانه کاویس و تجمیع اطلاعات خودروهای صفرکیلومتر،  در جلسه اخیر  شورای عمومی سندیکا روش تسهیم خودروها جهت صدور بیمه نامه میان شرکت های بیمه  تصویب شد و مرحله تخصیص  از امروز آغاز می شود.
  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در آخرین جلسه شواری عمومی موضوع تسهیم و تخصیص خودروهایی که اطلاعات آن در راستای اجرای طرح ساماندهی بیمه خودروهای صفر کیلومتر طی چهار ماه گذشته تجمیع شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  طی این جلسه و در ادامه اجرای طرح  فوق الذکر روش پیشنهادی کمیسیون راهبردی  سندیکا جهت تسهیم و تخصیص خودروهای صفرکیلومتر تولیدی شرکت های ایران خودور و سایپا در بین شرکت های بیمه تصویب شد و اجرای آن از امروز آغاز می شود.
  گفتنی است بیمه ایران در حال حاضر رهبری کنسرسیوم شرکت های بیمه در خصوص بیمه خودروهای صفرکیلومتر را بر عهده دارد. در این رابطه سامانه ای بنام کاویس توسط شرکت بیمه ایران طراحی و  راه اندازی شده است و بعد از تجمیع اطلاعات  خودورهای صفرکیلومتر طبق دستورالعمل مصوب شورای عمومی سندیکا سهم هر شرکت به تناسب برای صدور بیمه نامه تخصیص داده می شود.

   
  مطالب مرتبط

  وزیر اقتصاد در سندیکا

  وزیر اقتصاد در سندیکا

  جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور دکتر دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی تشکیل شد.

  |

  نظرات کاربران