در حال بارگذاری ...
 • اعتماد بیمه گران به صندوق تامین خسارت بدنی کشور

  در نخستین انتخابات هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران ، دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور با کسب اکثریت آرا مدیران عامل صنعت بیمه، به عضویت این هیئت درآمد.

  آفتاب‌‌نیوز نوشت :
  اعتماد بیمه گران به صندوق تامین خسارت بدنی کشورپس از تغییرات مصوب شورایعالی بیمه در اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران و ایجاد نهاد هیئت رئیسه در ساختار سندیکا، نخستین انتخابات هیئت رئیسه این نهاد برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی کشور ، در این انتخابات که با حضور کلیه مدیران عامل عضو شورای عمومی سندیکا برگزار شد ، به ترتیب آرائ آقایان علی جباری، ابراهیم کاردگر، مسعود بادین و حجت بهاری فر بعنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه و داریوش محمدی و مینا صدیق نوحی بعنوان اعضای علی البدل هیئت رئیسه انتخابات شدند.

  بنا بر این گزارش هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران نیز در اولین جلسه خود دکتر سیدمحمد کریمی را بعنوان رئیس و دکتر علی جباری را به عنوان نایب رئیس انتخاب نمود.

  هیئت رئیسه از ارکان جدید سندیکای بیمه گران ایران است که طی اساسنامه جدید تشکیل شد و در اداره سندیکا نقش دارد. هیئت رئیسه مرکب از دبیرکل و چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل است. اعضای اصلی و علی البدل از بین عالی ترین مقام های اجرایی موسسات عضو، برای مدت دو سال توسط شورای عمومی انتخاب می شوند تداوم عضویت افراد مذکور در هیئت رئیسه، مشروط به استمرار تصدی آنها در سمت مدیر عاملی یکی از موسسات عضو خواهد بود.

  شایان ذکر است با توجه به اهمیت و جایگاه صندوق تامین خسارت های بدنی کشور در قانون بیمه شخص ثالث و ارتباط مستمر شرکت های بیمه با این نهاد، سال گذشته عضویت صندوق در سندیکای بیمه گران ایران مورد پذیرش قرار گرفت.
  نظرات کاربران