در حال بارگذاری ...
 • شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان ها

  هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان های کشور

   

  جناب آقای فرامرز آزاد رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اردبیل 
  جناب آقای سید محسن میراحمد زاده اردبیلی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اردبیل
  جناب آقای حسین میکائیل وند دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اردبیل
  جناب آقای مجتبی آخوندی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان اصفهان
  جناب آقای علیرضا سمائی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اصفهان  
  جناب آقای محمد رضا بزرگ پور دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اصفهان
  جناب آقای محمد باقر طبیعی نژاد رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان البرز
  جناب آقای محمد جوکار نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان البرز
  جناب آقای سید علی میراحمد زاده دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان البرز
  جناب آقای عیسی میرزایی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان ایلام
  جناب آقای فرزاد اسماعیل پور نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان ایلام
  جناب آقای احسان اسفندیاری دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان ایلام
  جناب آقای فرامرز قهرمانی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان آذربایجان شرقی
  جناب آقای محمد امین مرتاض جلیلی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان آذربایجان شرقی
  جناب آقای مسعود احمدی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان آذربایجان شرقی
  جناب آقای حمید شجاع رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان آذربایجان غربی
  جناب آقای ابراهیم رستمی فام نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان آذربایجان غربی
  جناب آقای سیاوش محمد علیزاده دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان آذربایجان غربی
  جناب آقای کیومرث رزم گیر رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان بوشهر
  جناب آقای غلامرضا ارجی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان بوشهر
  جناب آقای هادی قاسم پور دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان بوشهر
  جناب آقای اسماعیل حفیظی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان چهارمحال و بختیاری
  جناب آقای سجاد بهامیریان نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان چهارمحال و بختیاری
  جناب آقای ابراهیم اسماعیلی دهکردی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان چهارمحال و بختیاری
  جناب آقای سید مهدی جلیلی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان خراسان جنوبی
  جناب آقای مرتضی حسنی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خراسان جنوبی
  جناب آقای مهدی شاهی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خراسان جنوبی
  جناب آقای مهدی شریعتی فر رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان خراسان رضوی
  جناب آقای حسین لعل نظامی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خراسان رضوی
  جناب آقای مجید بهرامی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خراسان رضوی
  جناب آقای یعقوب حاتمی شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان خراسان شمالی
  جناب آقای رضا داوطلب نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خراسان شمالی
  جناب آقای مهدی محمد رحیم زاده دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خراسان شمالی
  جناب آقای عیسی مهرآوران رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان خوزستان
  جناب آقای حسین بارافکن نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خوزستان
  جناب آای علیرضا حاجی حیدری دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خوزستان
  جناب آقای علی نظری رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان زنجان
  جناب آقای ابوذر حبیبی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان زنجان
  سرکار خانم زهرا رحمتی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان زنجان
  جناب آقای هادی امیری شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان سمنان
  جناب آقای مهدی باغانی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان سمنان
  جناب آقای فرج الله شهاب دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان سمنان
  جناب آقای علیرضا هیراد رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان سیستان و بلوچستان
  جناب آقای میعاد شجاعی نصیر آبادی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان سیستان و بلوچستان
  جناب آقای آرش کیخا دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان سیستان و بلوچستان
  جناب آقای مجتبی ارزاقی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان فارس
  جناب آقای سید جعفر حدیقه نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان فارس
  جناب آقای خلیل عبودی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان فارس
  جناب آقای احد چگینی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان قزوین
  جناب آقای علی محمد قنادی پور نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان قزوین
  سرکار خانم حمیده خواجویی راد دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان قزوین
  جناب آقای امیرعلی وفایی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان قم
  جناب آقای محسن کریمی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان قم
  جناب آقای محمود لاچینانی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان قم
  جناب آقای شورش سلیمانپور رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان کردستان
  جناب آقای اسعد نظری نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کردستان
  جناب آقای محمد هژیر صادق وزیری دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کردستان
  جناب آقای عبدالواحد بنانی اردکانی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان کرمان
  جناب آقای امین فصیحی هرندی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کرمان
  سرکار خانم مهسا فامیلی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کرمان
  جناب آقای سعید حاصلی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان کرمانشاه
  جناب آقای سعید توسلی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کرمانشاه
  جناب آقای عبدالرضا احمدی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کرمانشاه
  جناب آقای سید سجاد نیک نژاد رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان کهگیلویه و بویراحمد
  جناب آقای فرزاد رستمی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کهگیلویه و بویر احمد
  جناب آقای آرش میرزایی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان کهگیلویه و بویر احمد
  جناب آقای نور محمد اونق رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان گلستان
  جناب آقای محمد کاملی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان گلستان
  جناب آقای آرش مهدوی پارسا دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان گلستان
  جناب آقای حجت اله فلکیان رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان گیلان
  جناب آقای فرهاد بازیار نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان گیلان
  سرکار خانم حنانه خوبروی حق بیان دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان گیلان
  جناب آقای نادر فتحی کاوه رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان لرستان
  جناب آقای میلاد بهرامه نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان لرستان
  جناب آقای ستار قهرمانی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان لرستان
  جناب آقای جعفر خطی دیزآبادی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان مازندران
  جناب اقای قاسم بهروزی  نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان مازندران
  جناب آقای اصغر گنجیان دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان مازندران
  جناب آقای علی قطبی راوندی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان مرکزی
  جناب آقای محسن ساوه ای نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان مرکزی
  سرکار خانم فرهوده نوذری دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان مرکزی
  جناب آقای جواد گلستانی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان هرمزگان
  جناب آقای عباس نجفی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان هرمزگان
  جناب آقای داوود کشاورزی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان هرمزگان
  جناب آقای سید محمد جواد موسوی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان همدان
  جناب آقای مهدی قراگوزلو نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان همدان
  جناب آقای زانیار قربانی دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان همدان
  جناب آقای احسان افضلی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان یزد
  جناب آقای جواد خواجه علی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان یزد
  سرکار خانم سعیده بهاری مقدم دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان یزد

   

  * بروزرسانی 20 آذر ماه 1401
  نظرات کاربران