در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی مدیریت ریسک

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه مدیریت ریسک: دکتر بهنام شهریار

   

  اعضای کارگروه:

   

  حسن دوراندیش عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه اتکایی ایرانیان)
  سیروس رضایی لیماهی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه البرز)
  زهرا عالی پور عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه امید)
  حمیدرضا رضائیان عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ایران معین)
  فرخ جعفران عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ایران)
  محمدرضا مطیع دوست عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ایران)
  بهنام شهریار عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه آرمان)
  الهام سلامی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه آسماری)
  احمد سربخشیان عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه آسیا)
  سمانه عزیزنصیری عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه پارسیان)
  سعید طهماسبی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه پاسارگاد)
  مریم سلماسی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه تعاون)
  الناز قلی زاده عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه حکمت صبا)
  پوریا نجم آبادی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه دانا)
  محمد حسین غلامی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه دی)
  فاطمه نصیری عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه رازی)
  سروناز درواری عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه زندگی باران)
  لیلا فراهانی نجف آبادی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه سامان)
  افسانه حاتمی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه سرمد)
  زهرا باسو کردشامی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه سینا)
  سعید اسدی قراگوز عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه کارآفرین)
  لاله کریمی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه کوثر)
  سمیه بابایی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ما)
  ساینا سلیمانپور هاشمی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه متحد قشم)
  محسن آذری آغویه عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه متقابل کیش)
  سعید گیوه چی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه معلم)
  محمد حسین رحمتیان عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ملت)
  مهدی مقدم عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه میهن)
  الهه پرنلو عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه نوین)
  جواد نصراللهی عضو کارگروه مدیریت ریسک (صندوق تأمین خسارت های بدنی)

   

  * تاریخ بروزرسانی:1 مهر 1400
   
  نظرات کاربران