در حال بارگذاری ...
 • کارگروه تخصصی مدیریت ریسک

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته ها مختلف بیمه ای و سایر بخش های شرکتهای بیمه در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با کارگروه میپردازند.  از جمله در حوزه شبکه فروش که اعضای آن عبارتند از:

   

  دبیر کارگروه مدیریت ریسک: دکتر بهنام شهریار

   

  اعضای کارگروه:

   

  حسن دوراندیش عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه اتکایی ایرانیان)
  امیر الفت عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه البرز)
  زهرا عالی پور عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه امید)
  سلیمان حمزوی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ایران معین)
  لیدا دادفر عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ایران)
  محمدرضا مطیع دوست عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ایران)
  بهنام شهریار عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه آرمان)
  مهدی خسروی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه آسیا)
  سمانه عزیزنصیری عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه پارسیان)
  سعید طهماسبی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه پاسارگاد)
  ابوطالب قره چماقلو عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه تجارت نو)
  مریم سلماسی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه تعاون)
  سید مجتبی کریمی یوسفی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه حافظ)
  پوریا نجم آبادی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه دانا)
  محمد حسین غلامی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه دی)
  فاطمه نصیری عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه رازی)
  اورینب افروز کلاردهی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه رازی)
  رزیتا صالحی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه سامان)
  افسانه حاتمی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه سرمد)
  زهرا باسو کردشامی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه سینا)
  سعید اسدی  عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه کارآفرین)
  ابوالفضل آقادادی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه کوثر)
  سمیه بابایی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ما)
  مختار مرادی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه متحد قشم)
  سعید گیوه چی عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه معلم)
  محمد حسین رحمتیان عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه ملت)
  ندا تاجیک عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه میهن)
  الهه پرنلو عضو کارگروه مدیریت ریسک (بیمه نوین)

   

   

  * تاریخ بروزرسانی:1 دی ماه  1399
   
  نظرات کاربران