در حال بارگذاری ...
 • شعله نوری بعنوان دبیر کارگروه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد

  شعله نوری مدیر اتکایی بیمه ایران با رای اعضای کارگروه تخصصی اتکایی بعنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در آخرین جلسه کارگروه تخصصی اتکایی سندیکا بابت انتخاب دبیر کارگروه رای گیری بعمل آمد و طی آن شعله نوری از شرکت سهامی بیمه ایران با اتفاق آرا به مدت یکسال بعنوان دبیرکارگروه تخصصی  اتکایی سندیکای بیمه گران انتخاب شد.
  پیش از این محسن قره خانی دبیری کارگروه اتکایی سندیکای بیمه گران را برعهده داشت.
  بر اساس آئین نامه کارگروه های تخصصی سندیکا، دبیران این کارگروه ها باید عضو آن کارگروه باشند و با رای گیری میان اعضای آن کارگروه به مدت یکسال انتخاب می شوند.

   
  مطالب مرتبط

  کارگروه تخصصی بیمه های اتکایی

  سندیکای بیمه گران ایران در چارچوب ساختار ستادی خود از همکاری و کمکهای فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه عضو بهره می برد. تمامی مدیران تخصصی رشته های مختلف بیمه ای در قالب کارگروه های تخصصی در کنار هم به ...

  |

  نظرات کاربران